ПОВЕРИТЕ НАМ ПОСАО!

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Графопромет ДОО Kрагујевац је основано 1990. године. Графопромет ДОО је у државној својини 100%. Запошљавамо 31 радника, од тога 18 особа са инвалидитетом: дистрофичаре, параплегичаре, особе са менталном ретардацијом, глуве и глувонеме, особе са телесним инвалидитетом и церебралном парализом. С обзиром да решавамо озбиљно питање социјалне интеграције особа са инвалидитетом наша молба је усмерена на подршку Графопромету кроз обезбеђење посла, а самим тим је могућа и одрживост запошљавања особа са инвалидитетом у Графопромету, као и ново запошљавање особа са инвалидитетом. Наш програм у ширем контексту одговара потребама општина, судова, предузећа, здравствених установа, школа, јавно комуналних предузећа, центрима за социјални рад, јавних извршитеља, јавних бележника, ауто школа.


МИ СМО ПАРТНЕР KОЈИ ЗНА ДА ЦЕНИ ВАШУ ПОМОЋ И ПОДРШКУ!
НЕKА НАЈБОЉА ИСKУСТВА СВИХ, KОЈИ СУ ИМАЛИ ПРИЛИKУ ДА САРАЂУЈУ СА НАШИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ БУДУ РАЗЛОГ ДА И У ОВОЈ ГОДИНИ ОСТВАРИМО ЈОШ БОЉУ САРАДЊУ.

Могућност сарадње са Графопрометом:

01

Уговор о пословно-техничкој сарадњи – Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом чл. 27 (Сл. Гласник 36/09).

02

Резервисана јавна набавка чл. 8 Закона о јавним набавкама (сл.Гласник РС 124/12)

03

Социјални критеријум чл.85 став 2.тачка 16/закона.

Предузеће – заштитна радионица је основана 10. јануара 1990. године. Од 09. априла 2009 . године Графопромет је у државној својини 100 % - оснивач је Република Србија. Запошљавамо 31 радника, од тога 18 особа са инвалидитетом, категорисане омладине чији је инвалидитет урођен или стечен у другој, трећој години живота. Особе са инвалидитетом које се у Графопромету професионално рехабилитују и социјализују су : дистрофичари, параплегичари, ментално ретардирани, глуви и глувонеми, са телесним инвалидитетом и церебралном парализом. Послујемо тржишно. Предузеће испуњава чл.75, 76, 77 Закона о јавним набавкама.

За нас нема малих послова.Сваки посао нам је добродошао.Одговарамо на захтев купца квалитетом и брзином услуге.

— Директор Жаклина Станковић, дипл.ецц.

Актулено

Графопромет ДОО Крагујевац је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Позив на сарадњу

Смисао резервисаних набавки јесте у томе да омогуће установама,организацијама и другим правним лицима за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију лица са инвалидитетом да узму учешће на тржишту набавки,будући да је мало вероватно да би у условима нормалне конкуренције успели да добију уговор.

Предлог за потписивање уговора о пословно-техничкој сарадњи

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом налаже обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, а број запошљавања особа са инвалидитетом зависи од броја запослених здравих особа у предузећу.

Преузмите наш каталог Роковника и Календара

Врхунски квалитет по приступачним ценама

Преузмите наш PROMOBOX каталог

Најразноврснија понуда рекламног материјала

Преузмите наш ODRI
каталог

Изаберите по својој мери

Преузмите наш PRINC каталог

Пословна кожна галентерија
Ваше поверење у нас биће оправдано !

Куповином наших производа помажете запослене особе са инвалидитетом, тако испољавате своју хуманост.

Наша понуда

Графопромет је предузеће од јавног интереса. Сарадња са предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом је позитивна дискриминација законом дозвољена и пожељна. Желимо да Вас упознамо са нашим производним програмом и могућношћу сарадње са нама.

  визит карте

  флајери

  дипломе и захвалнице

  позивнице за весеље

  плакати колорни на офсету и дигитали (330 х 480 )

  меморандуми 

  блоковска роба А6, А5, А4, А3, В6, В5, В4, B3, B2, А2 формат (офсет папир/нцр)

  спирални повез

  брош повез (материјал-хромокартон, картон)

  тврди повез

  службени листови

  службени гласници

  дипломски радови

  мајица (clasic singl)

  мајица(umbro singl,бела,црна и тамно сива боја)

  мајица дечија од броја 2 до 8 (singl clasic)

  мајица дечија од броја 8 до 14 (singl clasic)

  мајица са крагном (singl clasic)

  мајица поло (american style)

  разни канцеларијски материјал;архивске кутије,архивске фасцикле,регистратори итд..

  школски прибор

  тонери за штампаче

  механографски папир ( табулири )

  пословна галантерија (кожа)

  честитке и розете

магистарски радови

докторске дисертације

израда шатула за дипломе

кесе свих величина

израда протоколарних мапа А4 и А3

израда фасцикли од лепенке са ластишом

  инструменти платног промета( налог за уплату, исплату и пренос)

  етикете различитих величина и намене

  налепнице на различитим материјалима

  књиге

  регистрациони лист; записник

  омоти списа

  новине

  каталози у колору

  на картону: фасцикле, украсне кутије различитих величина    

  рекламни блокови

  уштампане коверте

  платна за банере

  Реклам блокови, реклам коцке

  Шоље(порцеланске, керамичке, стаклене)

  Предмети од коже (торбе, новчаници, привесци итд.)

  Артикли од свиле: кравате, ешарпе, мараме (Марушка)

  Новогодишње честитке

  календари, роковници, оловке, комплети оловака, упаљачи, мајице, качкети, кишобрани, привесци

  ешарпе, шалови, мараме, кравате

  уштампавање пропагандног материјала

  вертикална саобраћајна сигнализација и грађевинска сигнализација

  Календари (зидни, стони, џепни)

  Роковници

  Оловке (пластичне, металне) ; сетови оловака

  Упаљачи

  Тестил: мајице, качкети, тренерке, дресови, шорцеви, прслуци

  дечији дрес комплет( мајица и шорц)

  одрасли дрес комплет (мајица и шорц)

  женски шорц (ACG)

  мушки шорц (дечији)

  тренерка комплет (ACG)

  тренерка горњи део(ACG)

  Кишобрани

  Сатови (зидни, стони)

  Привесци

  Торбе, реклам кесе

  Рекламне тракице

  тренерка доњи део (ACG)

  тренерка комплет (ацетат)

  тренерка доњи део (ацетат)

  тренерка горњи део (ацетат)

  униформе за здравствене раднике

  униформе за куваре

Сито, тампон, вез, ласер, дигитална штампа, пресликач

Технике уштампавања

Контактирајте нас

Предузеће за професионалну рехабилитацију
и запошљавање особа са инвалидитетом.

ГРАФОПРОМЕТ ДОО Крагујевац

Адреса - 19. октобра 2 34000 Крагујевац

Телефони - 034.370.003 - 034. 370.004 Факс - 034.370.155

Е-пошта - grafopromet.kragujevac@gmail.com

ПИБ 101317678 МБ 07367155

Текући рачун - Banca Intesa 160 - 494424 - 31

www.grafopromet.rs

-->